- BYTESRÄTT T.O.M. 15 JANUARI -

MEDLEMSAVTAL


Detta medlemsavtal reglerar Jackan.com:s medlemsvillkor. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtid köp hos Jackan.com. Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap.Om du vill avsluta ditt medlemskap så kontakta du oss.

Som medlem och kund skall du iaktta största omsorg om ditt användarnamn och lösenord hos Jackan.com. Lämna inte ut dem till någon annan.

Jackan.com förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara medlemsservice. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter. Vårt kundregister är konfidentiellt och Jackan.com förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem. Jackan.com är indexerat med Google.

Klicka här för att bli medlem!

 

Säkerhet

Vid registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Du har alltid rätt att få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss. Jackan.com använder krypterad dataöverföring vilket betyder att Betalnings- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet. Om du är under 18 år och vill handla på Jackan.com behöver du målsmans tillstånd.

Navigering

Följ oss:
Kundvagnen är tom